ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต –  สำนักงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการร่วมทำความดีในโครงการ “ประชาชนชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

คุณสมบัติ ของผู้ที่จะบริจาคโลหิต
1.น่ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
2.อายุ17 – 60 ปี
3.ไม่เคยเป็นหรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคตับอักเสบ
4.ไม่มี ประวัติติดยาเสพติด
5.สำหรับผู้ที่เคยบริจาคโลหิตมาแล้ว ต้องเว้นระยะห่าง 3 เดือน

การเตรียมตัวสำหรับผู้บริจาคโลหิต
1.สุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง
2.นอนหลับเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงในคืนก่อนวันบริจาคโลหิต
3.ควรรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิต 2 ชั่วโมง
4.งดเครื่องดื่มมึนเมาก่อนบริจาคโลหิต 2 ชั่วโมง
5.ไม่ อยู่ระหว่างการลดน้ำหนักด้วยการใช้ยา
6.ไม่อยุ่ระหว่างการมีรอบเดือน ให้นมบุตร และตั้งครรภ์
7.กรณีหลังคลอดบุตรหรือแท้งบุตรแล้ว 6 เดือนจึงบริจาคโลหิตได้
8.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์
9.งดสูบ บุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง

ที่มา : saensukcity.go.th

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is 13 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)