โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวัดแจ้งเจริญดอน

วัดแจ้งเจริญดอน (วัดกลางดอน) ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้กำหนดเริ่มโครงการ เป็นวันที่ 1 – 26 เมษายน 2554 ณ วัดแจ้งเจริญดอน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี โดยมี ผู้ที่เข้ารับการอบรม ประมาณ 129 รูป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is 3 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)