ห้องพักเดี่ยว

ห้องพัีกเดี่ยวของบางแสนเวิลด์เกสท์เฮาส์มีจำนวน 7 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องพักดังนี้

* เครื่องปรับอากาศ
* ทีวี
* ตู้เย็น
* พัดลม

ทุกห้องมีห้องน้ำในตัวพร้อมสุขภัณฑ์อย่างดี

รูปภาพตัวอย่าง (คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่)


This entry was posted in Accommodation and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What is 10 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)